zpět

od 1.1.2013 budou v provozu nové oficiální stránky obce Korouhev na adrese:

www.obeckorouhev.cz

 

Oznámení o svolání okrskové volební komise

Termíny svozu odpadů 2013

Svoz odpadů 2013

Informační leták obce 11/2012

Zpravodaj obce 2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Dražební vyhláška

Územní rozhodnutí

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 6.12.2012

Korouhev čte dětem

Informace o volebním obvodu

Informační leták obce 10/2012

Návrh rozpočtu Azass 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 - Mikroregion Poličsko

Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpad

Nabídka pronájmu bytu č.p.177

Záměr obce o prodeji

Oznámení o přerušení EON Lačnov 11/12

Dražební vyhláška NV - elektronická dražba

Veřejná vyhláška - návrh zadání ÚP

      Termíny svozu odpadů 2012

Termíny mobilních svozů  velkoobjemových a nebezpečných odpadů

Výzva k používání motorových sekaček a pil

Sazebník úhrad za zapůjčení zařízení v majetku Obce Korouhev