Úřední deska obce Korouhev

Adresa: 569 93 Korouhev 234 tel:461 728 128 fax: 461 728 008 email:obec.korouhev@iol.cz  IČO: 00276855

 

od 1.1.2013 budou v provozu nové oficiální stránky obce Korouhev na adrese:

www.obeckorouhev.cz

 

 

 

Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpad

Návrh zadání pro vypracování Územního plánu obce Korouhev

Veřejná vyhláška - návrh zadání ÚP

 

Schválený obecní rozpočet 2012

příjmy    výdaje    rekapitulace