Obec Korouhev
oficiální www stránky
 Adresa: 569 93 Korouhev 234
 tel: 461 728 128, fax: 461 728 008, mail: obec.korouhev@email.cz

od 1.1.2013 budou v provozu nové oficiální stránky obce Korouhev na adrese:

www.obeckorouhev.cz

Obec Korouhev se nachází v jednom z nejhezčích krajů našeho státu -   ve východním okraji Českomoravské vrchoviny. Jejích 765 obyvatel  žije nejen v Korouhvi, ale  také v přilehlých osadách Lačnov, Maxičky a Kateřinky. Celková katastrální výměra katastru Korouhev  a katastru Lačnov u Korouhve  tak činí 1788 ha. Středem obce protéká Mlýnský potok, který se v Lačnově vlévá do řeky Svratky. Rybáři si  mohou zachytat v této řece nebo v rybníku Musil  v Lačnově. V obci jsou v provozu dva obchody a stejný počet hostinců. Ve středu obce je také situována  školka a škola, kterou navštěvují děti od první do čtvrté třídy. Do vesnice byl v roce 1993 zaveden vodovod, v r. 2002 byla realizována stavba plynovodu. V r. 2003 byla plynofikována osada  Lačnov.  Návštěvníci  obce mohou obdivovat  například nově opravený kostel sv. Petra a Pavla.