Vypracování Územního plánu Korouhev

Výzva k podání nabídky na zpracování Územního plánu Korouhev

Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu K O R O U H E V

 Revitalizace prostranství v centru obce Korouhev

 

Zadávací dokumentace

 

Průvodní zpráva

 

Projektová dokumentace

 

Položkový rozpočet - slepý

 

Výzva k podání nabídky

 

Formuláře nabídek 

 

Obchodní podmínky - smlouva o dílo

 

„Základní technická vybavenost k 5 RD, Korouhev“

 

Zadávací dokumentace

 

Výzva

 

Podklady (zip)