Informace Obecního úřadu

Adresa: 569 93 Korouhev 234 tel:461 728 128 fax: 461 728 008 email:obec.korouhev@iol.cz  IČO: 00276855

               Vyhlášky obce

              Zápisy ze zasedání ZO

                  Rozpočty 

                 Výběrová řízení

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy:  Změna č. 1 Územního plánu obce Korouhev

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

Obecně závazná vyhláška č.1/2012 O poplatku za odpad

 

Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č.3/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem  v  Obci Korouhev

 

Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 2/2010, o místním poplatku ze psů

 

Opatření Obce Korouhev č. 1/2002 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ v obci Korouhev


o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2004 o závazné části územně plánovací dokumentace­  Územního plánu Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 1/1997