zpět

 

Opatření obecné povahy č. 1/2011


Příloha č.1

 

Textová část Změny č.1 ÚPO Korouhev    

 

Grafická část Změny č.1 ÚPO Korouhev    

Výkres základního členění území   

 

Hlavní výkres       
  

Vodní hospodářství  

 

Příloha č.2
 

Textová část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Korouhev    

 

Grafická část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Korouhev:    
 

Výkres záboru ZPF   
 

Koordinační výkres